Kandydaci przyjęci do klasy pierwszej zostali przypisani do jednej z trzech klas. W celu uzyskania informacji, do której klasy został przydzielony uczeń należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem (p. Joanna Frączek, tel. 668 775 727) lub panią pedagog Agnieszką Szkarłat (tel. 730 048 866)