Poprawkowy egzamin zawodowy dla absolwentów odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38.

Na egzamin należy zgłosić się na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym.

Dodatkowo na część praktyczną należy zabrać ze sobą ubranie robocze, obuwie robocze oraz aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie BHP.

 

Częśc teoretyczna egzaminu zawodowego odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 r. (czwartek) o godzinie:

10:00 – dla zawodów: murarz-tynkarz, kucharz, sprzedawca;

12:00 – dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych.

 

Część praktyczna egzaminu zawodowego dla zawodu sprzedawca odbędzie się w dniu

18 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00.