Przekazujemy informację, iż od 1 czerwca uczniowie klas trzecich mogą powrócić na zajęcia praktyczne do pracodawców (w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne – tj. środę, czwartek, piątek). Warunkiem powrotu jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – zgoda jego rodzica.
W przypadku uczniów, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, a co za tym idzie – obowiązek pracodawcy do zwolnienia ucznia z obowiązku świadczenia pracy.
Umożliwienie powrotu uczniom klas III do realizacji zajęć praktycznych pozwala m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu zawodowego.