Uczniowie klas I i II są proszeni o zgłoszenie się na ekspozycję Firmy Wiśniowski (Z3) na godzinę 7.00 w czwartek 2 września, gdzie odbędzie się spotkanie z koordynatorem praktyk panią Pauliną Baran i przydzielenie na wydziały, a dla klas I dodatkowo szkolenie BHP. Natomiast uczniowie klas III są proszeni o zgłoszenie się na ekspozycję w piątek 3 września, również na godzinę 7.00, w celu przydzielenia na nowe wydziały.