Przypominamy, że 29 kwietnia (poniedziałek), 30 kwietnia (wtorek) oraz 2 maja (czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole. W tych dniach uczniowie są zobowiązani do odbycia praktycznej nauki zawodu, chyba że pracodawca postanowi inaczej.