Szesnaście dni przeciwko przemocy wobec płci to inicjatywa podejmowanie pomiędzy 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, na który przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ma ona na celu zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec kobiet jak również poszerzaniu świadomości o konieczności jej zapobiegania i możliwości szukania pomocy. Celem taj kampanii jest również poszerzenie świadomości iż przysłowiowe zamykanie oczu i ignorowanie jej objawów powoduje nasze ciche przyzwolenie dla sprawcy. Z tej okazji w śród klas 2 b oraz 2 c podczas lekcji wychowawczych poruszono ten ważny temat. Zorganizowaliśmy na ten temat również gazetkę. Mamy nadzieję, że wy jako nowe pokolenie wyrośniecie na świadomych młodych ludzi, którzy będą mieli odwagę powiedzieć nie i zareagować gdy komuś dzieje się krzywda.