Poniżej zamieszczamy terminy egzaminów czeladniczych dla osób odbaywających praktyczną naukę zawodu w firmie WIŚNIOWSKI w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz:

28 sierpnia (poniedziałek), godz. 9.00 – część teoretyczna dla wymienionych zawodów – odbędzie się w szkole w Wielogłowach

29–30 sierpnia (wtorek, środa) – cześć praktyczna dla mechaników pojazdów samochodowych i ślusarzy

Na egzamin teoretyczny należy przyjść na pół godziny przed rozpoczęciem, zabrać ze sobą długopis oraz dowód tożsamości.

Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w firmie WIŚNIOWSKI w innych zawodach niż wymienione, o terminie i miejscu egzaminu zawodowego zostaną poinformowani listownie przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.