Absolwenci zdający egzamin czeladniczy przed Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu mogą sprawdzić wyniki egzaminu 31 sierpnia od godziny 14.00 na stronie Izby w zakładce Wyniki egzaminów na podstawie loginu i hasła, które otrzymali w dniu egzaminu. Dyplomy czeladnicze będą wydawane po 30 września. Osoby z powiatu nowosądeckiego odbierają je osobiście w bierze Izby na ul. Żółkiewskiego 18, do osób spoza powiatu nowosądeckiego dyplomy zostaną wysłane pocztą. 

W przypadku zgubienia loginu i hasła proszę napisać na adres Izby Rzemieślniczej  biuro@izbarzem-ns.pl z prośbą o wydanie nowego loginu i hasła, podając swoje imię, nazwisko, PESEL oraz zawód. 

Absolwenci zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej o możliwości odbioru dyplomów. Wyniki można sprawdzić w szkole.