Zapraszamy absolwentów, którzy zdawali egzamin przed OKE w sesji czerwiec-lipiec 2017 do odbioru wyników.