W najbliższym czasie, 12.06.2018 r. (poniedziałek) i 19.06.2018 r. (wtorek) w naszej szkole zostaną przeprowadzone obowiązkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu czeladniczego. Zajęcia są organizowane dla wszystkich uczniów, za wyjątkiem osób zdających egzamin przed OKE w Krakowie.