10 marca w PRAKTYKU odbyły się specjalne zajęcia z doradcą zawodowym. Przedstawicielka Ochotniczego Hufca Pracy przybliżała naszym uczniom możliwości jakie otwierają się przed nimi po ukończeniu naszej szkoły.