Minął kolejny rok szkolny – rok, w którym działo się w szkole bardzo dużo. We wtorek 18 czerwca pożegnaliśmy klasy trzecie, które przygotowały dla całej szkoły uroczysty apel. Pan Dyrektor Stanisław Mróz nagrodził  wszystkich uczniów, którzy osiągneli bardzo wysokie średnie oraz wyróżniali się wzorową postawą uczniowską. Zobaczcie sami.