Uczniowie klas trzecich, odbywający praktyczną naukę zawodu w firmie „WIŚNIOWSKI” zobowiązani są dostarczyć aktualne zdjęcie o wymiarach 37 x 52 [mm] (do dyplomu zawodowego), popisane czytelnie na odwrocie do działu kadr.