Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w firmie „WIŚNIOWSKI” zobowiązani są do dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego w formacie 37 x 52 [mm] do działu kadr. Zdjęcie jest wymagane do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.